Słowniczek RPGowy

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 definicje in this directory beginning with the letter L.
Log
Krótka relacja z sesji, przypominająca zwięzły raport, nie nacechowana emocjonalnie. Logi zawierają spis najważniejszych wydarzeń i nie są fabularyzowane.

Lore
Lore należy rozumieć po prostu jako szczegółową wiedzę o świecie. W przypadku gier Lore powinno być wiedzą na temat settingu gry, uniwersum, praw, możliwości, jakie posiadają dane postacie. Gdybyśmy chcieli zastąpić słowo "lore" polskim odpowiednikiem byłby to "kanon".
PROO